soltys roku 2019 plakat

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w
VII edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku”.                                                                                         

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości 5 000 PLN.  Nabór zgłoszeń do  31 maja 2019 r. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie
www.wrir.wzp.pl