Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016–2018 opublikowała Wspólnota, pismo samorządu terytorialnego. Gmina Kołbaskowo znalazła się na wysokim, 55. miejscu na 1547 gmin wiejskich w Polsce i na piątym w Zachodniopomorskiem (wydatki na osobę średnio 1528,83 zł rocznie).

_____________
Liderzy inwestycji
W kategorii największych miast zwyciężył – od lat utrzymujący w czołówce – Rzeszów. Za nim uplasowały się Białystok i Kraków. Szczecin znalazł się na jedenastym miejscu (średnie wydatki inwestycyjne per capita za lata 2016–2018 - 1225,54 zł)

Spośród miast na prawach powiatu tym razem wygrało Świnoujście (2426,34 zł), przed Gliwicami i Koninem. Wśród powiatów wygrał powiat leszczyński, drugi jest wysokomazowiecki, a trzeci siemiatycki. Powiat policki został sklasyfikowany na 208 miejscu (137,20 zł).

Wśród miast powiatowych pierwsze są Polkowice, wśród mniejszych miast – Krynica Morska, a wśród gmin wiejskich - Kleszczów, w którego granicach znajduje się elektrownia i kopalnia Bełchatów. Gmina Kołbaskowo znalazła się na wysokim 55 miejscu w kraju i piątym w województwie, za Postominem, Darłowem, Kołobrzegiem i Dobrą. W rankingu Wspólnoty za lata 2015–2017 nasza gmina była na 83., a za lata 2014–2016 na 103 miejscu.

__________________
Aktywność samorządów
Ranking wydatków inwestycyjnych to jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce.

- W 2016 roku doszło niemal do zapaści w wydatkach inwestycyjnych samorządów. Były najniższe od 2005 roku - czytamy w raporcie. - Rok 2017 to już zdecydowana poprawa, choć poziom nadal niższy niż w latach 2011–2015. Za to rok 2018 był już rekordowy; jeszcze nigdy wcześniej polskie samorządy nie wydawały na inwestycje tak dużo. Ten wynik zawdzięczamy przede wszystkim gminom, bo w miastach na prawach powiatu wydatki z 2018 były bardzo zbliżone, a w województwach przez kolejne sześć lat, zaczynając od 2010 r., były nawet wyższe niż ostatnio.

Żeby nie było zbyt różowo, to przypomnijmy, że ostatnio bardzo mocno wzrosły ceny prac budowlanych i materiałów, więc rekord finansowy nie musi wyglądać aż tak dobrze, gdy spojrzeć na zakres prac możliwych do wykonania. Pamiętamy też o czających się w kolejnych latach zagrożeniach, na przykład kosztach obciążających budżety samorządowe w związku z reformami oświaty czy o perspektywie obniżających się wpływów z tytułu udziałów w PIT.

_______________
Jak powstał ranking
- Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2016–2018). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne - czytamy we Wspólnocie.

Autorami raportu są Paweł Swianiewicz, profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska, adiunkt w tej samej katedrze.

Cały ranking Wspólnoty

Pin It

Bądź na bieżąco