W dniu 6 października 2011r. Wójt- Małgorzata Schwarz podpisała umowę o dofinansowanie projektu „ Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół  w Gminie Kołbaskowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Gmina Kołbaskowo otrzymała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 561854,88 zł, co stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Okres realizacji projektu : od 01.01.2012 do 30.06.2013r.

Projekt realizowany będzie we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę. Celem głównym projektu jest uzyskanie wyższych wyników z egzaminów zewnętrznych.

W projekcie przewidziano m.in. zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii oraz zajęcia pozalekcyjne:  językowe, warsztaty socjoterapeutyczne, komputerowe z ECDL, korekcyjno-kompensacyjne z czytania i rozumienia tekstu, wczesna orientacja zawodowa, muzyczne i inne.

Część środków finansowych przeznaczonych będzie także na zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów i utworzenie platformy edukacyjnej.

Pin It

Bądź na bieżąco