Lapidarium Pargowo

Cmentarz w Pargowie zrewitalizowany. Nekropolia, która powstała w latach 30 ubiegłego wieku zlokalizowana jest w południowej części miejscowości.

Cmentarz został zdewastowany po drugiej wojnie światowej, a poniemieckie nagrobki usunięto. Dzięki pracy Pomorskie Towarzystwo Historyczne część z nich udało się odzyskać. Do dziś zachowały się cokoły pomników oraz fundament kaplicy cmentarnej. W tym roku udało się utworzyć lapidarium. Prace kosztowały ponad 155 tysięcy złotych. To już czwarte takie miejsce w naszej gminie. Gmina utworzyła lapidaria w Moczyłach, Kamieńcu i Siadle Górnym.

Miejsce dawnego pochówku w Pargowie zostało zrewitalizowane. - Zagospodarowaliśmy ten teren, aby należycie uszanować pamięć dawnych mieszkańców – mówi Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. To czwarte lapidarium w naszej gminie.
Nekropolia powstała w latach 30. ubiegłego wieku w południowej części Pargowa. Rozplanowano ją w formie prostokąta, z kaplicą na końcu głównej alei. Cmentarz został zdewastowany po drugiej wojnie światowej, a poniemieckie nagrobki usunięto. Dzięki pracy Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, część z nich udało się odzyskać. Do dziś zachowały się cokoły pomników oraz fundament kaplicy cmentarnej. W miesiącach letnich tego roku utworzone zostało lapidarium. Prace kosztowały około 280 tys. zł, wykonała je firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak ze Szczecina.
- Zagospodarowaliśmy ten teren, aby należycie uszanować pamięć dawnych mieszkańców Pargowa oraz udostępnić jako punkt przystankowy w turystycznym poznawaniu okolic. Obecnie cmentarz nie jest użytkowany i pozostanie nieczynny – mówi Małgorzata Schwarz.
Nowe zagospodarowanie w ogólnym zarysie odtworzyło dawny układ funkcjonalny. Ogrodzenie z kamiennego muru zostało naprawione w rejonie wejścia. Na głównej osi cmentarza powstała alejka gruntowa o nawierzchni ulepszonej kruszywem. Zabezpieczono fundamenty kaplicy, a teren w jej rejonie został utwardzony nawierzchnią z kruszywa granitowego. Na miejscu pojawiły się ławki parkowe, a także pojemniki na odpady, stojak na rowery oraz tablica informacyjna. Dodajmy, że cmentarz wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
Pargowo to mała, urokliwa, bardzo ciekawa wieś w południowej części naszej gminy. Leży tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Dawniej żyło w niej niemal 400 mieszkańców (w 1939 roku). Dziś dużo mniej, około stu. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w 1240 roku. Kościół powstał prawdopodobnie w ostatniej ćwierci XIII wieku. Funkcjonował do 1945 roku, a po II wojnie światowej popadł w ruinę. Dziś stanowi ciekawą atrakcję turystyczną. Uwagę przykuwa zwłaszcza portal w herbem rodziny von Blumennthal. We wsi istniał także dwór, z którego dziś niestety niewiele pozostało. Dodajmy, że Pargowo co roku przeżywa najazd mieszkańców z całego regionu. Tutaj zlokalizowana jest meta corocznego Ćwierćmaratonu Bielika organizowanego przez Gminę Kołbaskowo, a w miejscu rekreacyjnym odbywa się Piknik Rodzinny. Pargowo dziś to także urokliwy przystanek na szlaku miłośników rowerów.
Pół roku temu Gmina Kołbaskowo zagospodarowała inne miejsce pochówku, dawny cmentarz w Kamieńcu. Stara, mająca około stu lat nekropolia, wcześniej porośnięta krzewami i bluszczem, zmieniła się nie do poznania. Pojawiły się nowe ścieżki, ławki, stare stele oczyszczono, zadbano o groby powojenne oraz o zieleń. Prace kosztowały około 155 tys. złotych. Dodajmy, że w naszej gminie istnieją już lapidaria w Moczyłach i Siadle Górnym.

Więcej zdjęć >>

Pin It

Bądź na bieżąco