Szczecin, dnia 15.01.2011 r.

Zawiadomienie o zmianie dostawcy wody i odbiorcy ścieków na terenie Gminy Kołbaskowo


Szanowni Państwo,
Z dniem 01 stycznia 2012 roku Gmina Kołbaskowo zmienia przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Dotychczasowe przedsiębiorstwo P.B. Calbud Sp. z o.o. zastąpi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie (w skrócie PGK w Kołbaskowie).

W związku z powyższym prosimy o podpisanie umowy cesji. Niniejsza zmiana umowy stanowi wyłącznie formalne przeniesienie obowiązków w zakresie usług wodociągowo –kanalizacyjnych, pozostawiając bez zmian wysokość opłat za ich świadczenie.

Pragniemy także poinformować, że PGK w Kołbaskowie, zgodnie z ustaleniem  Wójta Kołbaskowa Pani Małgorzaty Schwarz, nie przewiduje w 2012 roku podwyższenia opłat za wodę i ścieki – stawki opłat z okresu 2011 roku pozostaną bez zmian.

Z poważaniem
Adrian Guranowski
Dyrektor PGK Kołbaskowo

Pin It

Bądź na bieżąco