Do dnia 30 listopada 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień. O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki oświatowe, sołectwa i organizacje społeczne prowadzące profilaktykę dla dzieci i młodzieży. Wnioski należy składać na druku dostępnym do pobrania poniżej.

Wnioski powinny być czytelnie wypełnione (wnioski nieczytelne nie będą rozpatrywane). Do wniosku należy załączyć program profilaktyczny danego projektu.

Posiedzenie GKRPA, na którym rozpatrzone zostaną przedmiotowe wnioski odbędzie się w dniu 06.12.2012 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 8 (sala konferencyjna).

Pin It

Bądź na bieżąco