W dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy, zainstalowanych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Kołbaskowo (Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin) , przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego - ciągły dźwięk syreny w okresie jednej minuty, umożliwiającego uczczenie 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.Podstawa:
1. Pismo  Starosty Polickiego  BZ.5556.2.2.2016.KB z dnia 28 lipca 2016r
2. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego BZK –II.642.5.2016.RS
.
 

Pin It

Bądź na bieżąco