Informacja dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo!
           
W związku ze zbliżającą się zimą,  a tym samym   możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych mogących wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia,  w dniu 17 listopada 2016r. Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego przedstawił niezbędne informacje do oceny stopnia przygotowania Gminy do okresu zimowego 2016/2017. Określono kierunki               i zagrożenia  w okresie zimowym  oraz ustalono procedury i  sposoby działania w sytuacjach kryzysowych celem zmniejszenia szkód, oraz likwidacji   ewentualnych  skutków zagrożeń.


WÓJT   Małgorzata SCHWARZ 

dnia 18.11.2016r

 

 

W związku z nadejściem okresu zimowego i możliwością występowania obfitych opadów śniegu, przypominam wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości, o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także z dróg osiedlowych i parkingów – zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 . 250)  „4)uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”
Jednocześnie przypominam o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
Niedopełnienie przez właścicieli ww. obowiązków podlegać może karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach  (Dz. U. 2016 . 250).
 

Zima - okres szczególnego zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych!

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym  ( Dz. U.2013.1166 j.t. ) GMINNY  ZESPÓŁ  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami spowodowanymi czadem.

Czad - cichy zabójca
Sezon zimowego ogrzewania to okres zwiększonego użytkowania  urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, olejowym i gazowym. Zawracam się z apelem do mieszkańców Gminy o bezpieczne eksploatowanie tych urządzeń ogrzewczych.

Uwaga - tlenek węgla (czad)
Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

Jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla?
Tlenek węgla ze względu na swoje właściwości jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla:
- nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych,
- co najmniej raz w roku zleć firmie kominiarskiej kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
- dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniu, w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych),
- nie dokonuj podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
- kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
- dokonuj okresowego  czyszczenia  przewodów kominowych, a także usuwaj sadze z pieców węglowych zgromadzoną w osadniku.

Pamiętaj! Tlenek węgla jest bezwonny!
Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), przebywając w pomieszczeniach, w których są zamontowane piece węglowe lub piecyki gazowe, natychmiast opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia! Skontaktuj się w tej sprawie z kominiarzem! W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej!
                                                           

 

ZIMNO I MRÓZ DAJE SIĘ WE ZNAKI NAM WSZYSTKIM.
Dla osób bezdomnych jest to wyjątkowo trudny czas.  Dlatego też  Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie rozpoczął akcję pomocy osobom bezdomnym.

Nie pozostawaj obojętnym na los drugiego człowieka. Twój telefon może uratować ludzkie życie. Reaguj!

Na terenie Gminy Kołbaskowo w sytuacji trudnej   prosimy o kontakt z: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie 105   tel. 91 3119592, 91  311 95 66

Pomoc można uzyskać również w  placówkach  świadczących  pomoc osobom  bezdomnym i potrzebującym w okresie zimy  2016/2017r.
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży; 18 miejsc, 72-005 Przecław, Karwowo 12, tel. (91) 311–77-70;
Ośrodki Wsparcia na terenie powiatu polickiego - Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Policach :  do 50 miejsc dla kobiet z dziećmi. 72-010 Police  ul. Kosynierów Gdyńskich 25  tel. (091)  31-76-591;  tel. kom.  601 202 043

SCHRONISKA  NA TERENIE MIASTA SZCZECINA
W Szczecinie koordynacją pomocy osobom bezdomnym zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pomocy Osobom Bezdomnym tel. (91) 48-75-771.
POGOTOWIE ZIMOWE – Stowarzyszenie „FENIKS”:tel. (91) 421-61-22 lub poprzez Straż Miejską: tel. 986, 19656.

Pogotowie zimowe – Stowarzyszenie „FENIKS” – (całodobowy dyżur – wyjazdy interwencyjne) w ramach pogotowia zimowego ul. Zamknięta 5, Szczecin   tel. (91) 421-61-22
Stowarzyszenie „FENIKS” w  Szczecinie, Centrum Pomocy Socjalnej
1. Schronisko „FENIKS” w  Szczecinie, ul.  Zamknięta 5   tel. (91)  421-61-22, 180   miejsc noclegowych dla kobiet  i mężczyzn
2. Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” - 65 miejsc (całoroczne), schronisko dla bezdomnych o ograniczonej sprawności. Ul. Hryniewieckiego 9, 70-606 Szczecin, tel. (91) 46-24-104.
3. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn „Wilga”- 55 miejsc. Polski Komitet Pomocy Społecznej. ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin, tel. (91) 420-19-15.

CENTRUM   SOCJALNE CARITAS ARCHIDIECEZJI  Szczecińsko-Kamieńskiej
Schroniska na terenie  Szczecina
- Schronisko dla bezdomnych (chorych) mężczyzn – ul. Strzałowska  24  tel. (91) 42-14-921
- Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi – ul. Piaseczna 4  tel. (91) 46-21-329
- Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – 100 miejsc  ul. Nehringa 14 ,  tel. (91)  42-16-998
- Schronisko dla   mężczyzn - 25 miejsc  ul. Raciborza  62     tel. (91)  45-39-350.

Punkt sanitarny dla osób bezdomnych przy magazynach Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK  w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 63,  tel.(91) 43-37-302

BEZPŁATNA  INFOLINIA – 0800-170-010
NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168

Pin It

Bądź na bieżąco