W dniach 13-14,  20-21 i 27-28 wrzesień b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 2-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:


L.p

Miejscowość

Wielkość kontenerów i miejsce podstawienia

Podstawienie kontenerów

Odbiór kontenerów

1.

Pargowo

- przy przystanku 8m3

 

 

13.09.2013 r. do godz. 16.00

 

 

 

 

14.09.2013 od godz. 18.00

Kamienic

- przy placu zabaw 12m3

- przy boisku10m3

Moczyły

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 14m3

Rosówek

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 7m3

Kołbaskowo

- przy posesji nr 101 (IPZ), 12m3

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki – szkoła 12m3

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki - sklep 8m3

Siadło Górne

- przy parku 10m3 + 10m3

- przy przystanku 8m3

Sidło Dolne

- przy przepompowni ścieków 10 m3 + 10m3

Kurów

- za przystankiem, przy pojemnikach do selekt. zbiórki 14m3

- przy przepompowni ścieków 12m3 (przy nr 58)

Ustowo

- przy placu zabaw 12m3

- przy pojemniku do selekt. zbiórki 10m3

2.

Przecław

- osiedle Zielone Pole – okolice bloku nr 99, 10m3 +  10m3

- za blokiem 32-38, przy pojemnikach do selekt. zbiórki 10m3

- przy basenie przeciwpożarowym 10m3

 

20.09.2013r. do godz. 16.00

 

 

21.09.2013 od godz. 18.00

 

Warzymice

- za przystankiem obok pojemników do selekt. zbiórki 10m3 + 10m3

- przy placu zabaw 12m3

Będargowo

- przy placu zabaw 10m3 +  10m3

- przy posesji nr 20, 10m3

Karwowo

- przy placu zabaw 10m3 + 10m3

3.

Smolęcin

- przy straży pożarnej (świetlicy) 10m3 +  10m3

 

 

27.09.2013r. do godz. 16.00

 

 

 

28.09.2013 od godz. 18.00

Barnisław

- przy świetlicy 12m3

- przy blokach 10m3

- przy boisku 10m3

Bobolin

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 14m3

Warnik

- przy placu zabaw 12m3

Małe Stobno

- przy przystanku 7m3

Stobno

- przy placu zabaw/boisku 14m3 + 14m3

- przy posesji nr 11, 12 m3

Przylep

- przy placu zabaw 12m3

Ostoja

- przy boisku 10m3 + 10m3

- przy posesji nr 13, 8m3

Rajkowo

- przy placu zabaw 14m3

Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego !!!

Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.

Pin It
Załączniki:
Download this file (harmonogram 2 etap.pdf)harmonogram 2 etap.pdf