trasport

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”.
Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych, co pomoże w skuteczniejszym określeniu celów polityki transportowej województwa zachodniopomorskiego w nadchodzących latach.
Ankieta dostępna jest na stronie: rbgp.pl/rpt-ankieta/


Zebrane dane posłużą m.in. do wsparcia opracowywanego dokumentu pod nazwą „Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”, zawierającego zarówno zestawienie celów polityki transportowej województwa, odpowiadających nowym wyzwaniom i możliwościom rozwojowym naszego regionu, jak i zawierającego listę działań, również inwestycyjnych, pozwalających na ich realizację.
Badanie ma charakter anonimowy a jego ostateczne wyniki zostaną udostępnione publicznie.


Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Firefox. W razie jakichkolwiek pytań czy problemów technicznych związanych z ankietą prosimy o kontakt na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dziękujemy za każdy oddany głos!

Pin It