Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, dlatego jeżeli pod tym adresem w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 obowiązek spisowy został zrealizowany – to serdecznie dziękujemy,

natomiast

nie został zrealizowany – spiszcie się Państwo jak najszybciej.

Zostało już bardzo mało czasu do końca września.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r.  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.  
Odmowa udziału w spisie podlega karze grzywny do 5 000 zł.
Prosimy o niezwłoczne dokonanie spisu poprzez:
stronę https://spis.gov.pl/
infolinię spisową: 22 279 99 99 lub osobiście w Państwa Urzędzie Gminy  (informacje - tel. 91 884 90 23).