mapa obwodnicy kołbaskowa

Spośród trzynastu ofert złożonych w przetargu na zaprojektowanie obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DiM ze Szczecina. Zaoferowany przez tego wykonawcę koszt przygotowania dokumentacji dla obwodnicy to 1,54 mln złotych. Jeżeli nie będzie odwołań od wyniku przetargu, to jeszcze w tym miesiącu powinna zostać podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych.

Zarządzeniem Nr 82/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie  zakażeniom  wirusem  SARS-CoV-2, ograniczył   w   okresie   od   dnia   30 listopada 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach.