wójt Gminy Kołbaskowo

Nowe wiadomości w sprawie obwodnicy Szczecina pojawiły się kilka dni temu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]  do połowy roku ma ogłosić przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj na realizację drogi. Problemem jest węzeł Będargowo. Małgorzata Schwarz zapytała o tę sprawę przedstawiciela dyrekcji dróg.

masz głos plakat

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach.