Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XV sesją w dniu 27.01.2020 r.
Komisja Gospodarcza odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 11.40.
Komisja Budżetowa odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 12.10.
Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 12.20.
Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 12.30.
Komisja Rewizyjna odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 12.40.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 12.50.

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XIV sesją w dniu 16.12.2019 r.

    Komisja Budżetowa odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 11.15.
    Komisja Gospodarcza odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 11.45.
    Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 12.10.
    Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 12.20.
    Komisja Rewizyjna odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 12.40.
    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 12.50.

02 grudnia 2019 r. o godz. 12.00.   w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo. Tematem obrad będzie zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.