pilne

W związku z ciągłym wzrostem liczby zachorowań i zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w gminie,   zwracam się z apelem do społeczności przebywającej na terenie gminy Kołbaskowo o ścisłe przestrzeganie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w  ustawie z dnia 5 grudnia 2008r   o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U z 2019r. poz.1239 z późn. zm.)