Szósta edycja Gminnego Przeglądu Form Artystycznych odbędzie się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Przecławiu w dniu 19 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 14.00. Do udziału w Przeglądzie zgłoszonych zostało ponad 300 przedstawicieli dzieci i młodzieży, którzy prezentować będą swoje umiejętności zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Wydarzenie to nie ma formy konkursowej. Celem Przeglądu jest stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, wskazanie form pożytecznego spędzania czasu wolnego, wymiana doświadczeń bez rywalizacji. Na Przegląd zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.

Pin It