Kołbaskowo, 20.02.2014 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 18 lat, w ramach projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które  nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.  


1. Zamawiający

Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo
NIP 851-29-08-333, REGON 811-685-450
tel. 918849041, fax. 913119510 wew. 22
 www.kolbaskowo.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie 20 dwugodzinnych warsztatów kulinarnych z dziećmi i młodzieżą
w wieku od 5 do 18 lat. Warsztaty odbędą się odpowiednio w świetlicach w:
Kołbaskowie 87 , 72-001 Kołbaskowo – 2 spotkania 2h,
Siadle Górnym 6a, 72-001 Kołbaskowsko – 2 spotkania 2h,
Kurowie 39, 72-001 Kołbaskowsko – 2 spotkania 2h,
Moczyłach 12 b, 72-001 Kołbaskowo – 2 spotkania 2h,
Przecławiu 3 f, 72-005 Przecław – 2 spotkania 2h,
Będargowie 1 b, 72-005 Przecław – 2 spotkania 2h,
Bobolinie 4, 72-001 Kołbaskowo – 2 spotkania 2 h,
Kamieńcu 21, 72-001 Kołbaskowo – 2 spotkania 2h,
Ostoi 10, 72-005 Przecław – 2 spotkania 2 h,
Stobnie 28 a, 72-002 Dołuje- 2 spotkania 2h.

Zajęcia będą realizowane dla 10 grup w okresie od marca do czerwca 2014 r. (liczebność grup  15-20 osób). Wszystkie zajęcia w wymiarze łącznym 40 h powinny być przeprowadzone w formie warsztatów i ćwiczeń praktycznych. Zajęcia będą odbywały się w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 16.00 do 20.00 lub w soboty w  godzinach od 11.00 do 14.00. Terminy spotkań ustalane będą z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.


Beneficjentami zajęć będą dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę osobiście. Zamawiający planuje zatrudnić jednego trenera. Wykonawca powinien prowadzić zajęcia w oparciu o opracowany osobiście ramowy program nauczania. Produkty potrzebne do prowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.

 

Celem warsztatów jest nauka i promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kołbaskowo.

 

Informacje i wymagane dokumenty - w załączeniu.

Pin It
Załączniki:
Download this file (Warsztaty kulinarne.pdf)Warsztaty kulinarne.pdf