bardzo młoda kultura

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu oraz koordynatorzy programu „Bardzo Młoda Kultura” serdecznie zapraszają wszelkich animatorów kultury, nauczycieli, organizatorów lokalnych wydarzeń, organizacje pozarządowe, fundacje, KGW i wszelkie inne osoby i podmioty działające na terenie gminy Kołbaskowo na spotkanie informacyjne dotyczące programu szkoleniowo-regrantingowego finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Chcesz tworzyć wydarzenia i projekty kulturalno-społeczne? Szukasz sposobu na ich sfinansowanie?

Serdecznie zapraszamy do GOKSiR w Przecławiu w dniu 04.03.2020r. o godzinie 17.00. I piętro – sala Melpomene. Udział oczywiście bezpłatny.

Bardzo Młoda Kultura (BMK) to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury.
Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumiemy to bardzo szeroko jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Naszą ambicją jest, aby wypracowane rozwiązania weszły w zakres systemowej pracy z młodzieżą.
Na potrzeby programu nasze cele strategiczne zdefiniowaliśmy jako wzmacnianie roli edukacji kulturowej. Program ma bowiem budować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością  i innowacyjnością w działaniu.

Pin It