malgorzata-schwarzSzanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na nowej stronie internetowej Gminy Kołbaskowo, która w takiej formie będzie odtąd naszą wizytówką. Poprzednia wersja strony funkcjonowała od 2008 roku i wymagała dostosowania do aktualnych trendów. Nowa odsłona bardziej odpowiada oczekiwaniom internautów. Efektem zmian jest nie tylko nowa szata graficzna strony, ale także ułatwiona nawigacja oraz czytelność zamieszczanych treści.

Wójt Gminy Kołbaskowo wraz z Młodzieżową Radą Gminy Kołbaskowo ogłasza konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo. Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku od 10 do 19 lat, zamieszkała na terenie Gminy Kołbaskowo. Zgłoszenia do konkursu dokonywane są na kracie zgłoszeniowej, którą wraz z pracą konkursową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Kołbaskowo pok. nr 19 w terminie do 22 listopada 2013 r. Dodatkowe informacje w załącznikach.

Uprzejmie informuję, że od dnia 28 października 2013 r. w miejscowości Siadło Górne, strażnicy Straży Gminnej w Kołbaskowie przeprowadzać będą kontrolę nieruchomości, w zakresie wykonywania obowiązków określonych w art.5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przestrzegania uchwały nr XXIII/298/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.