Nie uda się w najbliższym czasie otworzyć filii wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego, która mieści się w Przecławiu. W placówce nie ma dostatecznych możliwości zapewnienia bezpiecznej obsługi interesantów. W przypadkach najpilniejszych kierowcy muszą udać się do Polic. Jednak tam realizowane są tylko przypadki niezbędne i wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu się - informuje portal Przecław24.pl

W związku ze szczególnym stanem panującej pandemii i wytycznymi Ministerstwa Sportu, od 6 Maja 2020 r., można korzystać z poniższych obiektów sportowych, z zachowaniem wskazanych zasad, które obowiązują do odwołania.

urząd gminy kołbaskowo

W związku z utrzymującym się ryzykiem zachorowań wywołanych  wirusem  SARS-CoV-2 , dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy  Kołbaskowo  i inkasentów, Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych  drugiej raty przypadającej na 15.05.2020 r. można realizować zdalnie tj. przelewami bankowymi albo pocztowymi.