informacja gminnego centrum zarządzania kryzysowego

W związku ze zbliżającą się zimą, a tym samym możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych mogących wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, w dniu 3 grudnia 2018 roku, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przedstawił niezbędne informacje do oceny stopnia przygotowania Gminy do okresu zimowego 2018/2019. Określono kierunku i zagrożenia w okresie zimowym oraz ustalono procedury i sposoby działania w sytuacjach kryzysowych celem zmniejszenia szkód, oraz likwidacji ewentualnych skutków zagrożeń.