Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rosówek 16
72-001 Kołbaskowo

Kierownik - Barbara Makiewicz-Trąbka - tel. 91 3119592   

Główna księgowa - Ewa Adamczuk, tel. 91 311 95 92, 91 311 95 10 w. 45

 

Pracownicy socjalni:
(tel/fax 91 311 95 66)

Specjalista pracy socjalnej - Danuta Jeznach,

Specjalista pracy socjalnej - Ernest Wierzbicki, Tel/fax 91 311 95 66

Starszy pracownik socjalny - Kamila Filipiak

Pracownik socjalny - Małgorzata Wieczorek

Pracownik socjalny - Joanna Nowowiejska

 

Referat świadczeń społecznych:
(tel. 91 3119592, 91 311 95 10 w. 45)

Kierownik Referatu Świadczeń Społecznych - Sylwia Krężelok

Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych - Dorota Krzywicka

Inspektor ds. świadczeń alimentacyjnych - Monika Płusko-Żurawik

Pin It

Bądź na bieżąco