Punkt Konsultacyjny pełni rolę doraźnej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.

Podstawowe zadania Punktu Konsultacyjnego to:

- całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,

- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące czy uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób),

- udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,

- motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

- gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient,

- stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na danym terenie rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Punkt Konsultacyjny:

- w Kołbaskowie w świetlicy wiejskiej Kołbaskowo 86 czynny w każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 9.00 do 12.00.
- w Przecławiu w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny Przecław 27c (Gimnazjum w Przecławiu w sali nr 19) czynny w pozostałe czwartki miesiąca w godzinach od 9.00 do 12.00.


 Punkt Konsultacyjny prowadzący poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych czynny jest w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny Przecław 27c (Gimnazjum w Przecławiu w sali nr 19) w godzinach 13.00-15.00

 

Pin It

Bądź na bieżąco