Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny mieści się w Gimnazjum w Przecławiu (Przecław 27c) w sali nr 19.

Godziny otwarcia:

Wtorek                10.00-16.00
Czwartek            10.00-16.00

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, edukacyjną, interwencyjną rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w szczególności spowodowanych:

- przemocą w rodzinie,
- używaniem i uzależnieniem od środków psychoaktywnych,
- problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
- przestępstwem.

GOWR pełni funkcję punktu interwencji kryzysowej ściśle współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Policach, co umożliwia specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem osób po kryzysach psychicznych.

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny współpracuje także z Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, w którym udzielana jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom przestępstw.

Każda pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE.

 

 

Pin It

Bądź na bieżąco