Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół ma siedzibę w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, który zapewnia jego obsługę administracyjno-techniczną.

Pracę Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu.

Członkami Zespołu są przedstawiciele instytucji, które podpisały porozumienie o współpracy.

Przewodniczącym Zespołu jest Pani Barbara Makiewicz-Trąbka

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku, są to:

 1. Sławomir Budner (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych)
 2. Beata Cwajda (Gimnazjum Publiczne w Przecławiu )
 3. Kamila  Dembińska (Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny)
 4. Dariusz Podhajny (Komisariat Policji w Mierzynie )
 5. Izabela  Fertała (Szkoła Podstawowa w Będargowie)
 6. Łukasz Galczewski (Straż Gminna)
 7. Kamila Filipiak (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej )
 8. Elżbieta Knapik ( Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie)
 9. Barbara Makiewicz-Trąbka (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej )
 10. Elżbieta Sobolewska (Sąd Rejonowy w Szczecinie )
 11. Lucyna Rode- Markiewicz (Szkoła Podstawowa w Przecławiu)
 12. Wojciech Żuliński (Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Przecławiu )

 

Cele Zespołu

 

• Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
• Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
• Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
• Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Cele Zespołu realizowane są przez:


1. Ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, a także podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.
2. Udzielanie pomocy w zależności od potrzeb:

 • świadczenie poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej        powstrzymanie.
4. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
5. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.
 

Adres do korespondencji:
Zespół Interdyscyplinarny

Rosówek 16
72-001 Kołbaskowo 

Tel. 91 311 95 92,

       91 506 55 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Pin It

Bądź na bieżąco