Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2012 -2017. Z uwagi na szczegółowe dane - pliki z informacjami znajdują się w załączeniu w formacie PDF oraz DOCX.

Pin It

Bądź na bieżąco