W dniach 15,22 i 29 września b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.
 
I. Podstawienie kontenerów w dniu 15.09.2017 r. do godz. 16.00 nastąpi w miejscowościach:
1. Smolęcin - przy straży pożarnej (świetlicy) 15m3
2. Barnisław:
- przy strażnicy 12m3
- przy blokach 15m3
- przy posesji 23, 15m3
3. Bobolin - przy posesji 14a (za kościołem, teren zielony) 15m3
4. Warnik - przy placu zabaw 15m3
5. Małe Stobno - przy przystanku 10m3
6. Stobno:
- okolice posesji nr 31,  15m3 + 15m3
- przy posesji nr 11, 15 m3
7. Przylep:
- przy placu zabaw 15m3
- przy skrzynkach pocztowych (obok nr 13-14)10m3
8. Ostoja:
- przy nr 9, 15m3
- przy posesji nr 11, 12m3
- przy nr 35 (parking), 5 m3
9. Rajkowo:
-  przy posesji nr 5, 15m3 (przy skrzynkach pocztowych)
Odbiór kontenerów z tych miejscowości przewidziany jest na: 18.09.2017 r.   od godz. 8.00.
 
II. Podstawienie kontenerów 22.09.2017 r. do godz. 16.00 nastąpi w miejscowościach:

1. Pargowo - przy przystanku 12m3
2. Kamieniec:
- przy placu zabaw 15m3
- przy boisku 15m3
3. Moczyły -  za placem zabaw 12 m3
4. Rosówek:
- okolice placu zabaw 10m3,
- przy nr 17
- przy nr 2
5. Kołbaskowo:
- przy posesji nr 10, 12m3
- przy pojemnikach do selekt. zbiórki – szkoła 15m3
- okolice sklepu Baumat nr 13,  15m3
6. Siadło Górne:
- przy parku 15m3,
- przy przystanku 12m3 + 10m3  
7. Siadło Dolne:
- przy przepompowni ścieków 12m3 +10 m3
–przy placu zabaw (naprzeciwko nr 30) 10m3
8. Kurów:
- boisko 12m3+15 m3 +  12m3
- przy przepompowni ścieków 15m3 (przy nr 60)
9. Ustowo:
- przy placu zabaw  12m3
- przy moście, obok posesji nr 44, 15m3
Odbiór kontenerów z tych miejscowości nastąpi 25.09.2017 r. od godz. 8.00.
 
Podstawienie kontenerów 29.09.2017 r.  do godz. 16.00 nastąpi w miejscowościach:
1. Przecław:
- okolice bloku nr 99, 15m3 +  15m3 + 15m3
- przy bloku nr 18, 10m3
2. Warzymice:
- przy placu  zabaw 15m3
- przy przystanku 15m3
3. Będargowo:
- przy placu zabaw (za przepompownią) 15m3
- przy posesji nr 20,  12m3
4. Karwowo:
- przy placu  zabaw 10m3
Odbiór kontenerów z tych miejscowości nastąpi 02.10.2017 r. od godz. 8.00.
 
ODBIÓR  ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYCH   z nieruchomości wielorodzinnych

W dniu 25 września 2017roku na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości wielorodzinnych (Przecław, Warzymice) w systemie obwoźnym tzn. z wyznaczonych miejsc przez zarządców osiedli, odpady wielkogabarytowe zabierane będą przez pojazd przystosowany do odbioru tego typu odpadów.
 
Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych  (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego!!!  
Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.

Pin It

Bądź na bieżąco