harmonogram wywozu odpadow ikona

W związku ze świętem Boże Ciało przypadającym 20 czerwca (w czwartek), w tym dniu odpady nie będą wywożone. W piątek 21 czerwca nastąpi odbiór odpadów zmieszanych (za czwartek), oraz odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (worki i pojemniki). W sobotę 22 czerwca wywiezione zostaną także odpady zmieszane (za piątek). Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tygodniu 17.06 – 22.06.2019 w załączeniu.